Dijital ortamda hazırlanan  sayfaların baskı makineleri tarafından basılabilmesi için bir hazırlık evresine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hazırlık evresini;  sayfa kontrolü, renk ayrımı, dijital montaj, prova oluşturma ve kalıp pozlanması işlemleri olarak sıralayabiliriz.

Dijital ortamdaki bu sayfalar Renk ve ebat olarak ilk önce kontrol edilir. Talep edildiği taktirde renk ayrımı işlemi yapılarak sayfalardaki görsellerin baskıda en iyi performansı verilmesi sağlanır. Ürünün dijital ortamda montajı yapılarak, temin edilen sayfalarla bir prova yapılır ve işi talep eden yetkiliye gönderilir. Üretim aşamaları ancak, prova onayı alındıktan sonra başlayabilir. Adet ve kağıt özelliklerine göre işin, hangi baskı makinelerinde basılacağı daha önce belirlenmiştir. Prova onayı alındıktan sonra, basılması istenilen sayfalar CTP (Computer to Plate) teknolojisiyle; elektronik ortamdan kalıplara pozlandırılır.  CIP4 olarak adlandırılan basılacak kalıptaki renk yoğunluk dataları, baskı makinesindeki mürekkep ayar mandallarını otomatik olarak ayarlar. Böylece renk değerlerinde minimum sapma yaşanır.

*Söz konusu sayfalar üzerinde işlem yapabilecek bilgisayar programlarımızın tamamı  lisanslı olup, en üst versiyonlarla devamlı olarak güncellenmektedir.

Adet ve kâğıt özelliklerine göre belirlenen ve CIP4 datalarına göre ayarlanan baskı makineleri kontrol edilir. Pozlandırılan kalıpların baskı makinelerine yerleştirilmesi ile tüm etkenler (kağıt, mürekkep, ortam ısısı vb.) kontrol altında tutularak, baskı işleminin doğru renk değerlerinde gerçekleşmesi sağlanır.