İnsan Kaynakları olarak amacımız;

Kuruma bağlı, verimli, yetkin, gelişime açık ve istekli, ekip çalışmasına yatkın, insan kaynakları profilini oluşturmak ve korumaktır. Çalışanların kişisel hedefleri ile kurum hedeflerinin örtüşmesi prensibini benimseyerek; çalışanlarla sıcak, açık iletişim kurmak temel hedefimizdir.

İnsan Kaynakları politikamız;

  • Çalışanların tam katılımını sağlamak.
  • Çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerinin eksiksiz karşılanmasını temel almak.
  • Çalışanlarımıza hatasız sunulması amaçlanan hizmete süreklilik kazandırmak.
  • Bilginin eşit bir biçimde paylaşımını sağlamak.
  • İnsana değer vermek.
  • Açıklık ve şeffaflık ilkesini benimsemek.